Dit dartele leven ( 13 werken ) / This sporting life ( 13 works ) 1988 – 1989

↑ Werken op papier / Works on paper

3Manneneneendraaideur1989-750pix

13

Dearcheoloogendefotograaf1989-750pix

12

DeCommisaris1989-750

11

DeHand(vandekamerbewoonster)1989-750pix

10

Delangemars1989-750pix

9

Deonzichtbareman1989-750pix

8

OpwegnaarZij-kanaalF1989-750

7

Hetradiobericht1989-750pix

6

Landinzicht!1989-750pix

5

DonkereKamer1988-750

4

Haven1988-750pix

3

Vuurpot1988-750pix

2

Thissportinglife1988-750

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met uitzondering van nummer 1, De staat, is het formaat van alle tekeningen 46 x 46 cm.

13 Drie mannen en een draaideur 1989
Pen inkt, Japanse aquarelverf, gouache op Arches papier
Collectie Zondervan, Leiden

12 De archeoloog en de fotograaf 1989
Pen inkt, Japanse aquarelverf, gouache op Arches papier
Collectie IBFD, Amsterdam

11 De commissaris 1989
Pen inkt, Japanse aquarelverf, gouache op Arches papier
Collectie IBFD, Amsterdam

10 De hand van de kamerbewoonster 1989
Pen inkt, Japanse aquarelverf, gouache potlood op Arches papier
Collectie IBFD, Amsterdam

De lange mars 1989
Pen inkt, Japanse aquarelverf, gouache op Arches papier

De onzichtbare man 1989
Pen inkt, Japanse aquarelverf, gouache op Arches papier
Collectie E. Smalbraak, Leiden

Op weg naar Zij-kanaal F 1989
Pen inkt, Japanse aquarelverf, gouache, wasco op Arches papier
Collectie M. Wimmers, Groningen

Het radiobericht 1989
Pen inkt, Japanse aquarelverf,  gouache, wasco, op Arches papier
Collectie IBFD, Amsterdam

Land in zicht! 1989
Pen inkt, Japanse aquarelverf, gouache, op Arches papier
Collectie, D. Jeffries, Leiden

Donkere kamer 1988
Pen inkt, Japanse aquarelverf, gouache op Arches papier
Collectie gemeente Leiden

Haven 1988
Pen inkt, Japanse aquarelverf gouache, op Arches papier
Collectie IBFD, Amsterdam

Vuurpot 1988
Pen inkt, Japanse aquarelverf gouache, pastel op Arches papier
Collectie IBFD, Amsterdam

De staat (This sporting life) 1988
69 x 49 cm. Pen inkt, Japanse aquarelverf, gouache, conté op Arches papier

With the exception of number 1, The State, the size of all drawings is 46 x 46 cm.

13 Three men and a revolving door 1989
Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache on Arches paper
Collection Zondervan, Leiden

12 De archaeologist and the photographer 1989
Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache on Arches paper
Collection IBFD, Amsterdam

11 De commissioner 1989
Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache on Arches paper
Collection IBFD, Amsterdam

10 The hand of the lodger 1989
Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache on Arches paper
Collection IBFD, Amsterdam

9 The long march 1989
Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache on Arches paper

The invisible man 1989
Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache on Arches paper
Collection E. Smalbraak, Leiden

On the road towards Secondary-channel F 1989
Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache, wasco on Arches paper
Collection M. Wimmers, Groningen

The radio announcement 1989
Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache, wasco on Arches paper
Collection IBFD, Amsterdam

Land! 1989
Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache on Arches paper
Collection, D. Jeffries, Leiden

Dark room 1988
Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache on Arches paper
Collection city of Leiden

Harbor 1988
Pen inkt, Japanse aquarelverf gouache, op Arches papier
Collection IBFD, Amsterdam

Fire jar 1988
Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache, pastel on Arches paper
Collection IBFD, Amsterdam

The state (This sporting life) 1988
69 x 46 cm. Pen ink, Japanse aquarel paint, gouache, conté on Arches paper

 

×