Archief 3 – Fantasiën ( 25 werken ) / Archive 3 – Fantasies ( 25 works ) 1978 – 1987

↑ Archief werken op papier / Archive Works on paper

Voice1987750pix

25

Mao'sgeest1984_750pix

24

Sloper1984-750pixhoog

23

Hovenier1984-750pix

22

Achterover1984-750pxbreed

21

Titanen1984750pix

20

Vallen1984-750pixhoog

19

Stoelmethogehakken1984-750pixhoog

18

Hoedenenpetten1984-750pixhoog

17

DeDroom1984-750pixhoog

16

Dromer1984-1280pix

15

Drinker1983-750pixbreed

14

Vreemdeling1984-750hoog

13

Drinker 1983 28 x 57 cm Coll Bureau Lensen

12

Ambtenaren1984-750pixhoog

11

Opportunist1983-750pixhoog

10

Droomwereld1983-750pixhoog

9

EenBoom1979-750pixhoog

8

Imbeciel1980-750pixhoog

7

PaxofPassie1979-750pix

6

DeSalon1978-750pix

5

AliceII1978-750pixHOOG

4

Jardindelamour(schets)1979-750pix

3

Alice1979-750pixhoog

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenwolkvoordezon1977-78-750pix

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogus

25 Voice 1987
Conté, potlood, pen op papier
24 x 29,5 cm

24 Mao’s geest 1984
Gemengde technieken collega op papier en kunststof
21,5 x 29 cm

23 Sloper 1984
Gemengde techniek en collage op papier
24 x 31 cm

22 Hovenier 1984
Gemengde techniek en collage op papier
23 x 23,7 cm Particuliere collectie, verblijfplaats onbekend

21 Achterover 1984
Pen, inkt, aquarel, potlood, collage op papier
24 x 30 cm

20 Titanen 1984
Pen, inkt, aquarel, potlood, collage op papier
24 x 29,7 cm

19* Vallen 1984
Gemengde techniek collage op papier
24 x 30 cm

18* Stoel en hoge hakken 1984
Gemengde techniek collage op papier
24 x 30 cm

17* Hoeden en petten 1984
Gemengde techniek collage ijzer op papier
24 x 30 cm

*Nrs 19, 18, 17 zijn initieel opgezet als drieluik

16 De Droom 1984
Gemengde techniek, collage op papier
48 x 50 cm

15 Dromer 1984
Gemengde techniek, collage, kaarsvet, ijzer op papier
16 x 69,5 cm Collectie M. Horn

14 Drinker 1978
Gemengde techniek cellotape enemal verf en collage op papier
37 x 47 cm

13 Vreemdeling 1984
Gemengde techniek collage op papier
24 x 30 cm

12 Drinker 1983
Pentekening collage en foto op papier
28 x 57 cm Collectie Bureau Lensen

11 Ambtenaren 1984
Potlood Gouache Wasco op papier
27 x 28 cm

10 Opportunist 1983
Gemengde techniek op papier
42,5 x 67,5 cm Collectie N. Reininga

Droomwereld 1983
Gouache op papier
44 x 48 cm

Een boom 1979
Gouache en pen op pakpapier
48 x 62 cm

7 Imbeciel 1980
Pen inkt potlood op papier
25 x 36 cm

Pax en Passie 1979
Gemengde techniek en collage op papier
24,5 x 35,5 cm

De Salon 1978
Gemengde techniek en collage op papier
35 x 24 cm.

Alice II 1979
Gemengde techniek en collage op papier
29 x 39,5 cm

Jardin de l’amour 1979
Gemengde techniek en collage op papier
36,5 x 27,8 cm

Het leven van Alice 1979
Gemengde techniek en collage op papier
11 x 13 cm Collectie P.C. Steenhorst

1 Een wolk voor de zon 1977
Gemengde techniek en collage op papier
53 x 40 cm

Catalogue

25 Voice 1987
Conté, pencil pen on paper
24 x 29,5 cm

24 Mao’s spirit 1984
Mixed media and collage on paper and plastic
21,5 x 29 cm

23 Demolisher 1984
Mixed media and collage on paper
24 x 31 cm

22 Gardener 1984
Mixed media and collage on paper
23 x 23,7 cm Private collection, whereabouts unknown

21 Baclwards 1984
Pen, ink, aquarel, pencil, collage on paper
24 x 30 cm

20 Titan’s 1984
Pen, ink, aquarel, pencil, collage on paper
24 x 29,7 cm

19* Falling 1984
Mixed media and collage on paper
24 x 30 cm

18* Chair and high heels 1984
Mixed media and collage on paper
24 x 30 cm

17* Hats and caps 1984
Mixed media, collage and iron on paper
24 x 30 cm

*Nrs 19, 18, 17 are initially designed as tryptich

16 The dream 1984
Mixed media and collage on paper
48 x 50 cm

15 Dreamer 1984
Mixed media, collage, stearine wax, iron on paper
16 x 69,5 cm Collection M. Horn

14 Alcoholic 1978
Mixed media cellotape enamel paint and collage on paper
37 x 47 cm

13 Stranger 1984
Mixed media and collage on paper
24 x 30 cm

12 Alcoholic 1983
Pen, collage and photo on papier
28 x 57 cm Collectie Bureau Lensen

11 Civil servants 1984
Pencil, gouache and Wasco on paper
27 x 28 cm

10 Opportunist 1983
Mixed media on paper
42,5 x 67,5 cm Collectie N. Reininga

Dreamworld 1983
Gouache on paper
44 x 48 cm

A tree 1979
Gouache and pen on wrapping paper
48 x 62 cm

Imbecile 1980
Pen ink and pencil on paper
25 x 36 cm

Pax and Passion 1979
Mixed media and collage on paper
24,5 x 35,5 cm

The Salon 1978
Mixed media and collage on paper
35 x 24 cm.

Alice II 1979
Mixed media and collage on paper
29 x 39,5 cm

Jardin de l’amour 1979
Mixed media and collage on paper
36,5 x 27,8 cm

The life of Alice 1979
Mixed media and collage on paper
11 x 13 cm Collection P.C. Steenhorst

A cloud in front of the sun 1977
Mixed media and collage on paper
53 x 40 cm

 

×