Schilderijen ( 32 werken ) / Paintings ( 32 works ) 1987 – 1998

↑ Schilderijen / Paintings

Accordeonistmetlijst1998-1050

32

Geenangstvoorvogels1998-1050pixzonderlijst

31

Onverwachtvroegthuisgekomen1997-1998-1050pix

30

De geheime tuin 105x150 1997 1050pix

29

 

Hetgeheimeplekje1996-1050pix

28

Geworpenzuigeling1996-1050pix

27

Tweevrouweneneenrat1996-1050pix

26

Eentweedejas1996-900pixZonder lijst

25

Stroopsoldaatje1996-1050pix

24

Philips!1996-1050pix

23

Holland Electro1996-1050pix

22

Zwavelenas1996-1050pixmetlijst

21

ZwoegendeBoezem1994-900pix

20

Gevederdevrienden1995-1050pix cm

19

Jongleur1994-1050pix

18

Hetrodehoedje1994-1050pix

17

 

Accordeoniste1994-1050pix

16

2Mannen1994-900pix

15

Twee1994-1995-900pix

14

Zwemmers1994-1280

13

Groene vingers1994-1050pix

12

Appelte Schillen 1993 1050pix

11

Vast forum 1993 met lijst 900pix

10

Dekleineroderidder1993-1050pix

9

OpwegnaarZij-KanaalF1992-1050pix

8

HotelTerminus1991-1280pix

7

Dehandvandekamerbewoonster1990-1050pix

6

RodeHelden1990-1280pix

5

Dereisgenoot1990-900pix

4

Haven19-900pix

3

De Staat1989-1280pixzonderlijst

2

Lichtmatroos1987-1050pix

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Accordionist 1996
Olieverf op linnen, Lijst: MDF, goudverf
Doekmaat: 80 x 90 cm

31 Geen Angst voor vogels! 1998
Olieverf of linnen, Lijst: houten lijst, acrylverf,
Doekmaat: 110 x 145 cm (beschadiging in het doek, gerestaureerd)

30 Onverwacht vroeg thuisgekomen 1997 – 99
Olieverf op linnen, Lijst: houten lijst, lakverf,
Doekmaat: 115 x 145 cm

29 De geheime tuin 1997
Olieverf op linnen, Lijst, hout, was
Doekmaat: 105 x 150 cm

28 Het geheime plekje 1996
Olieverf op linnen, Lijst: hout, wasverf
Doekmaat: 85 x 100 cm

27 De geworpen zuigeling 1996
Olieverf op linnen, Lijst: hout
Doekmaat: 80 x 100 cm

26 De rat! 1993 – 1995
Olieverf op linnen, Lijst: hout, lak
Doekmaat: 75 x 90 cm

25 Een tweede jas 1996
Olieverf op linnen, Lijst: hout, wasverf
Doekmaat: 40 x 60 cm Collectie Gaemers.

24 Stroopsoldaatje 1996
Olieverf op linnen, Lijst: hout, lak
Doekmaat: 80 x 100 cm

23 Philips! 1996
Olieverf op linnen, Lijst hout, acryl en goudverf,
Doekmaat: 90 x 105 cm Collectie Leiden

22 Holland Electro 1995
Olieverf op linnen, Lijst: hout + ornamenten, goudverf
Doekmaat: 90 x 120 cm

21 Zwavel en As 1996
Olieverf op linnen, Lijst, MDF, schoolborden verf, lakverf
Doekmaat: 85 x 110 cm
( In opdracht van Design for Film t.b.v. tv film ‘Haar’)

20 Gevederde vrienden 1994
Olieverf op linnen, Lijst: hout, wasverf, bladmetaal
Doekmaat: 80 x 110 cm Collectie Schoorsteenveeg bedrijf ‘Het Ambacht’

19 Jongleur 1994
Olieverf op linnen, Lijst: hout, goudverf
Doekmaat: 100 x 100 cm., Collectie Internationaal Bureau voor Fiscale Documentatie (IBFD)

18 Het rode hoedje, 1994
Olieverf op linnen, Lijst: hout, goudverf
Doekmaat: 85 x 95 cm Collectie Leiden

17 Zwoegende boezem 1994
Olieverf op linnen, Lijst: hout lakverf
Doekmaat: 60 x 75 cm

16 Accordeoniste 1994
Olieverf op linnen, Lijst hout, was
Doekmaat: 60 x 80 cm (?) (verblijfplaats onbekend)

15 Mannen 1994
Olieverf op linnen, Baklijst
Doekmaat: 35 x 35 cm Collectie Leiden

14 Vrouwen 1994
Olieverf op linnen, Lijst: hout, lak
Doekmaat: 40 x 50 cm.

13 Zwemmers of Zwemwater 1994
Olieverf op linnen, Lijst: hout, wasverf
Doekmaat: 65 x 130 cm Collectie Leiden

12 Groene vingers ( Cees Landsaat †)
Oleverf op doek, Lijst: hout, was
Doekmaat: 80 x 115 cm

11 Appeltje schillen, 1993
Olieverf op linnen, Lijst: hout, was
Doekmaat: 65 x 80 cm., Particuliere collectie Leiden (verblijfplaats onbekend)

10 Vast Forum 1993
Olieverf of doek, Lijst: hout, lakverf
Doekmaat: 75 x 75 cm

Kleine rode ridder 1993
Olieverf op linnen, Lijst, hout
Doekmaat: 100 x 110 cm Collectie R. Overgouw, Oegstgeest

Op weg naar zij-kaneel F 1992
Olieverf op linnen, Lijst: Hout
Doekmaat: 110 x 145 cm Particulier collectie, (verblijfplaats onbekend)

Hotel Terminus 1991
Olieverf op linnen, Lijst: hout, dakzink
Werkmaat: (inclusief lijst) 105 x 186,5 cm Collectie Hamaekers, Wageningen

De hand van de kamer bewoonster 1990
Olieverf op linnen, Lijst: hout
Doekmaat: 110 x 125 cm Collectie M.P.C. Horn, Leiden

Mannen op het dak 1990
Olieverf op doek, Lijst: hout goudverf
Doekmaat: 70 x 165 cm Collectie J. Geuze, Utrecht

4 De reisgenoot 1989
Olieverf op linnen
Doekmaat:  65 x 65 cm.

Haven 1989
Olieverf op linnen, Lijst: hout, acrylverf
Doekmaat: 50 x 80 cm. (tweeluik 50 x 50 cm. + 50 x 30 cm.

De staat 1989
Oleverf op linnen, Lijst: hout olieverf
Doekmaat 190 x 95 cm.

Lichtmatroos 1987
Olieverf op linnen, Lijst hout acrylverf
Doekmaat 140 x 110 cm Collectie J. Castelein, Leiden

32 Accordionist 1996
Oil on canvas, Frame: MDF, goldpaint
Canvas size: 80 x 90 cm

31 No fear for birds! 1998
Oil on canvas, Frame: wood, acrylic paint
Canvas size: 110 x 145 cm (small damage in canvas, restored)

30 Unexpected early homecomming 1997 – 1999
Oil on canvas, Frame: wood, enemal paint,
Canvas size:  115 x 145 cm

29 The secret garden 1997
Oil on canvas, Frame, wood, wax
Canvas size:  105 x 150 cm.

28 The secret spot 1996
Oil on canvas, Frame, wood, wax paint
Canvas size:  85 x 100 cm

27 The toddler thrown 1996
Oil on canvas, Frame, wood
Canvas size: 80 x 100 cm

26 The rat! 1993 – 1995
Oil on canvas, Frame: wood, enamel paint
Canvas size:  75 x 90 cm

25 A second coat 1996
Oil on canvas, Frame, wood, wax paint
Canvas size:  40 x 60 cm Collectie Gaemers.

24 Treacle soldier 1996
Oil on canvas, Frame: wood, varnish
Canvas size:  80 x 100 cm

23 Philips! 1996
Oil on canvas, Frame: wood, acrylic paint, gold paint
Canvas size:  90 x 105 cm Collectie Leiden

22 Holland Electro 1995
Oil on canvas, Frame: wood, + ornaments, gold paint
Canvas size:  90 x 120 cm

21 Sulphur and Ashes 1996
Oil on canvas, Frame: MDF, blackboard paint, enamel paint
Canvas size:  85 x 110 cm
( In assignment for Design for Film. For television film ‘Haar’ )

20 Feathered friends 1994
Oil on canvas, Frame: wood, wax paint, gold leaf
Canvas size: 80 x 110 cm Collection chimney sweep company ‘Het Ambacht’

19 Juggler 1994
Oil on canvas, Lijst: Frame: wood, gold paint
Canvas size:  100 x 100 cm Collection International Bureau for Fiscal Documentation (IBFD)

18 The little red hat 1994
Oil on canvas, Frame: wood, gold paint
Canvas size:  85 x 95 cm Collection Leiden

17 Heaving chest 1994
Oil on canvas, Frame: wood, enamel paint
Canvas size:  60 x 75 cm

16 Accordeonist 1994
Oil on canvas, Frame: wax
Canvas size: 80 x 110 cm (whereabouts unknown)

15 Men 1994
Oil on canvas, Frame, wood
Canvas size:  35 x 35 cm Collection Leiden

14 Women 1994
Oil on canvas, Frame: wood, varnish paint
Canvas size, 40 x 50 cm

13 Swimmers or Swimming water 1994
Oil on canvas, Frame: wood, wax paint
Canvas size:  65 x 130 cm Collection Leiden

12 Green fingers ( Cees Landsaat )
Oil on canvas, Frame: wood, wax
Canvas size: 80 x 110 cm

11 Peeling an apple, 1993
Oil on canvas, Frame: wood, wax
Canvas size:  65 x 80 cm Private collection Leiden (whereabouts unknown)

10 Regular forum 1993
Oil on canvas, Frame: wood, varnish paint
Canvas size:  75 x 75 cm

9 Little red knight 1993
Oil on canvas Frame: wood
Canvas size:  100 x 110 cm Collection R. Overgouw, Oegstgeest

8 On the road to side canal F 1992
Oil on canvas, Frame: wood
Canvas size:  110 x 145 cm Private collection (whereabouts unknown)

Hotel Terminus 1991
Oil on canvas, Frame: hout, roof sinc
Size over all: 105 x 186,5 cm (including frame), Collection Hamaekers, Wageningen

The hand of the lodger 1990
Oil on canvas, Frame: wood
Canvas size:  110 x 125 cm Collection M.P.C. Horn, Leiden

Men on the roof 1990
Oil on canvas, frame: wood, gold paint
Canvas size: 70 x 165 cm Collection J. Geuze, Utrecht

The traveling companion 1989
Oil on canvas
Canvas size: 65 x 65 cm

Harbour 1989
Oil on canvas, Frame: wood, enamel paint
Canvas size: 50 x 80 cm (dyptich 50 x 50 cm + 50 x 30 cm)

2 The state 1989
Oil on canvas, Frame: wood, oilpaint
Canvas size: 190 x 95 cm

Ordinary sailor 1987
Oil on canvas, Frame: wood, acryl paint
Canvas size: 140 x 110 cm. Collection J. Castelein, Leiden

×