Boswezen ( 5 werken ) / Forest orphans ( 5 works ) 2003 – 2004

↑ Digitale werken / Digital works

DeVis900hoog

5

PaardjeRijden900hoog

4

Kindertrek900hoog

3

Mussenmeisje900hoog

2

DeWekster900hoog

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogus

(Specificaties betreffen alle werken uit deze reeks)
Digitaal beeld, 3D & 2D software
Lambda print op Fuji Crystal Archive Digital paper, Dibond, Liquid gloss
45 x 60 cm, Oplage 10 + 3 AP

De vis 2004

Paardje rijden 2004

Kindertrek 2004

Mussen meisje 2003

De wekster 2003

Catalogue

(Specification concerning all works of this series )
Digital image, 3D & 2D software
Lambda print on Fuji Crystal Archive Digital paper, Dibond, Liquid gloss
45 x 60 cm, Edition 10 + 3 AP

The fish 2004

4 Piggy back 2004

Child migration 2004

The house sparrow girl 2003

The alarm clock girl 2003

 

×